Grof Transpersonal Training

Grof Transpersonal Training

Grof Transpersonal Training (GTT) je prožitkový a studijní program, zaměřený na metodu holotropního dýchání a na transpersonální perspektivu jako takovou. Slouží buďto jako ucelený výcvik pro ty, kdo se chtějí stát certifikovanými facilitátory, anebo jednoduše nabízí zážitek holotropního dýchání v širším a prohloubeném kontextu šestidenního workshopu. Účast v programu je dobrou příležitostí k setkání s autorem techniky holotropního dýchání Stanislavem Grofem, který na některých výcvikových workshopech (modulech) stále vyučuje osobně. Ostatní moduly vede ředitel GTT Tav Sparks, nebo jeho pečlivě vybraní spolupracovníci. Vedení některých dalších modulů bylo svěřeno hostům z řad vůdčích osobností na poli transpersonální psychologie a spřízněných oborů, mezi které patří například Monika Wikman, Cait Branigan, Jack Kornfield, Andrew Harvey, Angeles Arrien, nebo Richard Tarnas.

Každý modul se kromě teorie a praxe holotropního dýchání zaměřuje na některé z dalších témat. Aktuálně jsou to například Šamanismus, Závislosti, Filmová jóga, Psychedelická zkušenost,  Smrt a umírání, Astrologie, a další.

Šestidenní pobyt je příležitostí ponořit se do holotropního procesu hlouběji, než je obvykle možné během kratšího, víkendového workshopu. Setkáte se s lidmi, stejně nadšenými světem holotropního dýchání jako jste vy, a stanete se součástí mezinárodní holotropní komunity.

Formát výcviku

Výcvik GTT je koncipován flexibilně, v souladu se základním principem metody holotropního dýchání, tedy respektem k vlastní, vnitřní moudrosti každého z nás. Šestidenní výcvikové moduly se konají v různých zemích, v průběhu celého roku. Je možné absolvovat jeden, nebo více modulů, v jakémkoliv časovém sledu. Každý účastník výcviku postupuje ve svém vlastním tempu, s ohledem na svůj proces a časové i finanční dispozice. Certifikace není povinná, s tím, že pokud jí absolvujete, můžete se pak kdykoliv účastnit dalších modulů za nižší cenu.

Certifikace předpokládá nabytí teoretických znalostí, jakožto i získání praktických dovedností. To vyžaduje absolvování sedmi výcvikových modulů (z toho čtyř povinných a tří volitelných) a jednoho závěrečného, dvoutýdenního, certifikačního soustředění. Navíc je třeba absolvovat deset hodin konzultací s certifikovaným facilitátorem a deset workshopů s holotropním dýcháním, vedených rovněž certifikovaným facilitátorem. Více o pravidlech výcviku naleznete na stránkách www.holotropic.com.